Welkom bij de Stichting Kunstenaarsverzet 1942 - 1945.

 

De stichting is voortgekomen uit het kunstenaarsverzet dat in de Tweede Wereldoorlog actie ondernam tegen de Duitse bezetters. Zij werd op 18 januari 1946 opgericht door Jac. Bot, L.P.J. Braat, L.J.A. van Dijk, H. van Eijk, H.S. van Hall, R.F. van Heusden en J. Schregardus die allen nauw betrokken waren bij het kunstenaarsverzet.

Het doel van de stichting was aanvankelijk het uitloven van twee prijzen, een voor de letterkunde en een voor de beeldende kunst. Hiermee handelde men naar de wil van de grondlegger van het kunstenaarsverzet: de beeldhouwer Gerrit Jan van der Veen, die op 10 juni 1943 werd gefusilleerd. Hij opperde het idee om na de oorlog het overgebleven kapitaal van de verzetsgroep te gebruiken om prijzen voor de kunst in te stellen.

Met de oprichting van de stichting wilde men vooral Van der Veen eren naast de andere gefusilleerde of in het concentratiekamp omgekomen kunstenaars en wetenschappers die tot de verzetsgroep behoorden. In de oprichtingsakte van 1946 worden hun namen opgesomd:

Willem Arondeus

Walter Brandligt

Dr.Johan Brouwer

Maarten van Gilse

F. J. van Hall

Dr. Jantina H. van Klooster

Koenraad Limperg

Johan Limpers

 

Vele kunstenaars en niet-kunstenaars zijn sinds de oprichting gelauwerd. Waren dat in de beginjaren van de stichting nog veel mensen die zich daadwerkelijk verdienstelijk hadden gemaakt in het verzet, later waren dat toch ook vooral mensen die zich in de geest van de grondleggers van de stichting geprofileerd hadden.

Enkele veranderingen in de doelstelling en daarmee ook de wijziging van de statuten zijn in de loop der jaren niet te vermijden geweest daar een stichting die al zo lang bestaat zich wel moet aanpassen aan de zich veranderende maatschappij, wil zij een geloofwaardig instituut zijn en blijven.

 

Wij hopen u door middel van deze website op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de website van de stichting dan kunt u contact opnemen met de webmaster:

P.M. van der Velde - van Halewijn

De Oxer 2

8252 HA  Dronten

Tel: 0321-337228

Fax: 0321-337289

E-mail: webmaster@kunstenaarsverzet.nl

 

 

Wat doe jij?

Wat doe jij, nu je land wordt getrapt en geknecht,

Nu het bloedt uit ontelbare wonden,

Wat doe jij, nu je volk wordt ontmand en ontrecht

Door de zwarte en feldgraue honden?

 

Wees vervloekt jij, die azend op 't goud van de beul

Hem zijn roofburchtenbouw helpt volvoeren,

Wees vervloekt jij, die laf, in het slavengareel,

Hem zijn worgstrikken strakker helpt snoeren.

 

Wees veracht jij, die slap van zelfzuchtige angst

Tracht de grievendste hoon te negeeren,

Wees veracht jij, die jaagt naar gewin en genot

Waar je broeders rondom je krepeeren.

 

Op de bres voor de vrijheid, jij man van 't verzet.

Die verbeten 't gespuis blijft belagen,

die vecht, jij die valt voor de vrijheid en 't recht,

Jij die stand houdt waar velen versagen.

 

Grijpt hem aan waar je kunt, hem die grijpt waar hij kan.

Tot de laatste van 't tuig is verdreven,

Op! - de dood of de vrijheid - de leus van een man,

Van een man die het waard is te leven.

 

Gerrit Jan van der Veen

Gepubliceerd in De vrije kunstenaar van maart 1944